Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за пожарогасене, базирани на газов гасителен агент от последно поколение

Противопожарни системи с газов гасителен агент Novec 1230 Противопожарни системи с газов гасителен агент Novec 1230

(сп. Машиностроене и електротехника, бр.9, 2014 г.) 

Фирма СИНХРОН-С, специализирана в изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарогасене, предлага иновативно решение за бързо потушаване на пожари посредством система за пожарогасене, чието действие се базира на чистия гасителен агент 3МТМ NovecТМ 1230. NovecТМ 1230 е нов химически агент за пожарогасене, безвреден за хората, оборудването и околната среда. Притежава нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой, кратък живот в атмосферата от 5 дни и потенциал за глобално затопляне 1 (или с повече от 99,9% по-нисък от останалите гасителни агенти на основата на хало- и хидрокарбони), с което отговаря на всички изисквания в протоколите от Монреал и Киото за чист и безопасен пожарогасителен агент.

NovecТМ 1230 се съхранява като безцветна и почти без мирис течност. При освобождаването му под налягане се преобразува и разпространява в защитаваното помещение като газ. NovecТМ 1230 е много бърз и ефективен пожарогасителен агент, изключително подходящ за предотвратяване на щети от пожар в критични приложения с чувствително електрическо и електронно оборудване. Основният механизъм на пожарогасене е резултат от уникалните физични характеристики на агента и способността му да абсорбира топлина. При освобождаване в защитаваната зона течният агент се изпарява много бързо, отнемайки топлинната енергия на горивния процес. Гасенето настъпва много бързо при много ниска концентрация. Това става чрез достигане на концентрацията за гасене в рамките на 10 секунди или дори по-малко. Заради изключително краткото време на изпускане на агента, количеството на получените вредни вещества вследствие на термично разлагане е минимално. NovecТМ 1230 не оставя следи и замърсявания и следователно не е необходимо почистване след изпускането му. Не причинява корозия и е електрически непроводим, което означава, че не уврежда сложното електрическо оборудване. Пожарогасителният агент е също така напълно безопасен за хората. Неговата ниска токсичност, съчетано с ниската проектна концентрация осигурява най-широките граници на безопасност за хората сравнено с останалите газовите агенти на основата на хало- и хидрокарбони. Типичната проектна концентрация е в обхвата от 5,3% до 5,9%. Това прави NovecТМ 1230 подходящ за затворени пространства с присъствие на хора, при което не съществува риск за хората при нормална проектна концентрация. Въпреки това от съображения за максимална сигурност се препоръчва евакуация на хората преди изпускане на агента, освен ако това е невъзможно. Пожарогасителният агент NovecТМ 1230 е ефективен в широки граници за пожари клас А, В, както и за пожари в помещения с активно електро- и електронно оборудване. Особено подходящ е за дейта центрове, телекомуникационни съоръжения, помещения със сложно електронно оборудване, химически и производствени предприятия, складове, библиотеки, музей, архиви и др.

Инсталациите с NovecТМ 1230, които фирма СИНХРОН-С проектира и изгражда съчетават трите основни изисквания към съвременните пожарогасителни системи - ефективни при гасене, безопасни за хората и безвредни за околната среда. За разлика от гасителните агенти на основата на хидрокарбони, NovecТМ 1230 се базира на устойчива технология и не подлежи на регистрация, контрол или забрана от регулативни органи, което ги прави икономически ефективни във времето.

 


Свързани статии (по етикет)