Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

СИНХРОН-С завърши проект за пожарна безопасност в Българска банка за развитие

Система за противопожарна защита в сървърното помещение на Българска банка за развитие Система за противопожарна защита в сървърното помещение на Българска банка за развитие

СИНХРОН-С завърши проект за пожарна безопасност в новата административна сграда на Българска банка за развитие, намираща се на ул. Дякон Игнатий 1 в центъра на София.

Реализираният проект обхваща проектиране, доставка и монтаж на оборудване, пускане в експлоатация и техническа поддръжка на система за противопожарна защита в новото сървърно помещение на банката. В рамките на проекта бяха изградени инсталации за автоматично пожарогасене с газов гасителен агент инертни газове, локална система за пожароизвестяване и сигнализация, както и аспираторна система за въздушни проби за ранна детекция на дим.

Защитата от пожар на сървърни помещения е изключително важна за дейността на всяка организация. Евентуален пожар би довел до загуба на ценна информация, значителни финансови и имуществени щети, а често и до невъзможност за възстановяване на работния процес. Най-добрата стратегия за защита е пожарът да бъде контролиран без да се нарушава работния процес.

Комбинираното взаимодействие на трите типа инсталации в настоящия проект осигурява локализиране на пожара на много ранен етап, така че на практика не съществува опасност от възпламеняване и разрастване. Пожарът е предотвратен в рамките на няколко секунди като през това време оборудването не спира да работи. Това осигурява максимална надеждност и ефективност на пожарната защита, което е от първостепенно значение и основна цел не само за настоящия проект, но е и основен принцип в работата на СИНХРОН-С.


Свързани статии (по етикет)