Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Синхрон-С и направление Сградни технологии на Сименс проведоха серия семинари в страната

Синхрон-С и Сименс представиха нови продукти, технологии и специализирани решения за пожароизвестяване и пожарогасене Синхрон-С и Сименс представиха нови продукти, технологии и специализирани решения за пожароизвестяване и пожарогасене

Малко повече от година след първия съвместен семинар в София, Синхрон-С и направление Сградни технологии на Сименс се събраха отново, за да представят новостите в областта на противопожарната защита. В средата на юни в градовете Плевен, Варна и Бургас двете компании проведоха поредица семинари, посветени на съвременните тенденции при проектиране и изпълнение на системи за пожароизвестяване и пожарогасене. Представени бяха специализирани решения, продуктови и технологични новости, нормативни изисквания и актуални стандарти. Събитията бяха организирани от КИИП и предизвикаха интереса на проектанти от цялата страна.

В своята лекция, г-н Стойчев, управител на СИНХРОН-С, представи дългогодишната дейност на фирмата в областта на проектирането и изграждането на противопожарни системи като обхвана всички аспекти от противопожарната защита. Бяха представени стандартни и специфични решения за пожароизвестяване - конвенционални, адресируеми и аспирационни инсталации, различни технологии за детекция на огън, методи и специални детектори за ранно откриване на пожар. Подробно бяха разгледани същността, основните характеристики и специфичните приложения на методите за пожарогасене с различни гасителни агенти - инертни газове, химически газове FM-200 и Novec 1230, спринклерни инсталации, инсталации с водна мъгла и пяна, като беше направено интересно сравнение от гледна точка на ефективност, икономичност и избор на оптимално решение за конкретен обект.

 противопожарна защита семинар синхрон с бургас 3       противопожарна защита семинар синхрон с плевен 1

По време на презентацията г-н Стойчев отдели също така специално внимание на специфичните изисквания към съвременните проекти за пожароизвестяване и пожарогасене, свързани с противопожарна автоматизация, изготвяне на противопожарен сценарий в случай на пожар, тестове за плътност на помещенията и други, чието изпълнение би довело до по-висока техническа и финансова ефективност на инсталациите. Всичко това беше подкрепено с информация за актуалнитe европейски стандарти и национални нормативни документи, действащи в областта на проектирането, изграждането и поддръжката на противопожарни системи. Интересни примери от дългогодишната практика на СИНХРОН-С, представени нагледно с графики и видео, допълниха сложната и специфична инженерна практика в областта на автоматизираните решения за противопожарна защита.

 противопожарна защита семинар синхрон с бургас 1       пожарна безопасност семинар плевен динев

В края на лекцията, г-н Динев - специалист от Националната браншова асоциация "Пожарна и аварийна безопасност", запозна гостите със спецификите при изготвянето на цялостен проект по част „Пожарна безопасност" от инвестиционното проектиране, също част от дейността на СИНХРОН-С.     

Оборудването и технологията на Сименс, които Синхрон-С прилага в по-голямата част от проектите си, бяха представени от г-н Кръстев, инженер Системи за сигурност и пожарна безопасност в Сименс. По време на лекцията бяха разгледани подробно пожароизвестителните системи Cerberus PRO и Cerberus FIT, системите за газово пожарогасене Sinorix, решения за противопожарна автоматика, както и софтуерната платформа за интеграция на системи за сигурност и безопасност Cerberus DMS.

 противопожарна защита семинар сименс плевен       противопожарна защита семинар сименс бургас

Демонстрация на гасителните възможности на Novec 1230 - нов, напълно безвреден и изключително ефективен газов гасителен агент, предизвика интереса на присъстващите. Бяха представени също така автоматизирани софтуерни продукти на Сименс за проектиране и специфициране на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, с които се улеснява проектирането и са изключително полезни при избор на техническо решение за конкретен тип обект.

Семинарите преминаха при изключителен интерес от страна на присъстващите, които взеха активно участие с въпроси и коментари както по време на презентациите, така и по време на коктейлите в края на семинарната програма. Събитията показаха още веднъж възможността да се предлагат цялостни професионални решения за пожарна защита с надеждата за по-добра перспектива пред бранша.

Семинарите бяха организирани с любезното съдействие на КИИП в лицето на г-жа Мария Попова и представителите на регионалните колегии.

 


Свързани статии (по етикет)