Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

СИНХРОН-С получи сертификат от Камарата на строителите в България

Удостоверение от Камарата на строителите в България Удостоверение от Камарата на строителите в България

В края на 2017 година СИНХРОН-С получи сертификат от Камарата на строителите в България, удостоверяващ вписването на дружеството в Централния професионален регистър на строителя.

Дружеството е вписано в категория „пета група“, която обхаща отделни видове строителни и монтажни работи в сектор „Строителство” съгласно класификацията на икономическите дейности „КИД-2008“. Класовете на дейност, одобрени за дружеството, включват девет категории, сред които и свързаните с основната стопанска дейност на компанията - изграждане на противопожарни инсталации и дейности в областта на технически системи за сигурност.

 

 


Свързани статии (по етикет)