Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Съвременната среда изисква устойчиви решения за противопожарна защита (ЧАСТ 1)

(Синхрон-С, Юли 2020 г.)
Съвременната среда изисква устойчиви решения за пожарна защита (ЧАСТ 1).

Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и функционирането на сградите. Развитието на знания и компетенции в сферата на пожарната безопасност е необходимост, съпътстваща изграждането на всяка съвременна сграда.


КАКВО Е УСТОЙЧИВА СЪВРЕМЕННА СГРАДА?

За да отговорят на съвременните потребности на хората за удобство, комфорт, функционалност и здравословна среда, съвременните сгради се отличават с модерна архитектура и сложна конфигурация, нови конструктивни и строителни материали, енергийно ефективни решения и модерни технологии за сигурност, безопасност и комфорт. Съвременните сгради вече не са само място за обитаване, а все повече се превръщат в част от градската екосистема и допринасят с екологични, социокултурни и икономически ползи за хората и обществото. Амбицията е постигането на устойчиво функциониране с минимум ресурси, циркулярност, нулеви вредни емисии и минимално или близко до нулата въздействие върху околната среда.

 Sustainable Fire Protection 1


В съвременните сгради все повече се използват нови високоефективни изолационни и строителни материали, които имат отлични топлинни и механични показатели и допринасят за устойчивостта на сградата, но от гледна точка на пожарната безопасност са рисков фактор, тъй като са неустойчиви при висока температура или са лесно възпламеними. Използването на такива материали налага промяна в съществуващите методи за противопожарна защита, а от друга страна – разкрива нови възможности за внедряване на модерни технологични решения за пожарна безопасност. От съществено значение е развитието на знания и компетенции, свързани с внедряването на устойчиви ориентирани към бъдещето технологични решения за противопожарна защита като част от развитието на устойчиво екологично строителство.


КАКВО Е УСТОЙЧИВА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА?

Съвременната противопожарна защита съпътства изграждането на устойчиви сгради, като се развива в три направления:

  • Висока компетентност за пожарна безопасност
  • Нови технологични решения за пожарна безопасност
  • Екологични решения за пожарна безопасност

Новите архитектурни пространства, новите строителни и изолационни материали изискват и нови технологични решения и висока компетентност в сферата на пожарната безопасност. Пожарната безопасност изисква осъзната отговорност и цялостен подход, който започва с внимателно проучване и анализ, разработване на инженерна концепция и проект, последвани от стриктно изпълнение, внедряване и поддръжка през целия жизнен цикъл на сградата. Най-ефективното решение е холистичният подход, които обединява следните три групи мерки:

 Sustainable Fire Protection 2

1) Правилна концепция за противопожарна защита
Правилната защитна концепция може да бъде постигната само чрез задълбочен анализ, задълбочени знания, компетенции и богата инженерна практика.

2) Системи за ранно откриване, известяване и гасене на пожар
Внедряването на системи за пожарна безопасност е задължително, особено в големи сгради и сгради с висока и средна височина. Надеждните системи за откриване и потушаване на пожар са от решаващо значение за изграждането на устойчива противопожарна защита.

3) Управление на пожарната безопасност
Тази мярка е особено важна за предотвратяване възникването на пожар или ограничаване последиците от пожар. Тя може да бъде осъществена чрез възлагане на повече отговорности по отношение на планиране, изграждане, обновяване и поддръжане на системите за пожарна безопасност. Кампании за повишаване на осведомеността и осигуряване на обучения както за собственици и управители, така и за обитателите на сгради, са също много ефективна мярка за подобряване на културата на пожарна безопасност в сградите. (Следва ЧАСТ 2 през м. август)


Научете още за най-новите решения в областта на противопожарната защита и как можем да бъдем полезни за вас и вашия бизнес. Свържете се с нас на:

имейл: synchron-s@synchron-s.com
тел: 02/ 944 1404
или контактна форма

 

СИНХРОН-С ООД  © 2020 Всички права запазени

 


Свързани статии (по етикет)