Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Пожароизвестителна система, базирана на аспирираща димно-оптична детекция, от Синхрон-С

(сп. Строители, бр.3, 2013 г.)

Синхрон-С, специализирана в изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарогасене, предлага иновативно решение за ранно откриване на пожари посредством пожароизвестителна система, чието действие се базира на аспирираща димно-оптична детекция.

Методът осигурява възможно най-ранното предупреждение за потенциален пожар и е приложим дори в силно вентилирана среда, където останалите стандартни средства за димно-оптична детекция не са достатъчно надеждни. Типичните приложения на новата технология са складове, сървърни помещения, дейта центрове, помещения с двоен под и окачен таван, отворени пространства, трудно достъпни участъци като кабелни канали и въздуховоди, сгради с високи тавани, обекти с историческо значение.

Аспираторната пожароизвестителна система се състои от тръбна мрежа с аспираторни устройства, които чрез непрекъснато всмукване през серия от отвори насочват въздуха от помещението към прецизен високочувствителен детектор. Много важни за правилната работа на системата са правилното монтиране на тръбната мрежа, както и разстоянието между отворите за въздушната проба. Технологията при аспираторните детектори се базира на прецизен анализ на въздуха с помощта на двустепенно филтриране и лазерен източник на светлина. Те се отличават с изключително широк обхват на чувствителност, благодарение на което откриват дима и продуктите отделени при горенето дори когато те са в много ниска концентрация. Това позволява локализирането на пожара на много ранен етап и предотвратяване на разрастването му. Системата може да бъде много прецизно калибрирана в сравнение с останалите системи за детекция на дим, което позволява пожарът да бъде открит в специфични места, например двоен под, където със стандартни средства това е невъзможно поради големия въздушен поток в тези участъци.

Освен значително по-ранното откриване на пожара, предимства пред останалите методи за димно оптична детекция са също така по-голямата устойчивост на прах и замърсяване, вибрации и повишена влажност на средата. Това означава, че системата може да бъде инсталирана както в чиста, така и в замърсена среда и чувствителността може да бъде настроена така, че вероятност от възникване на грешни алармени сигнали да не съществува. В резултат са налице максимална надеждност при детекция и устойчивост към фалшиви сработвания. Аспираторната пожароизвестителната система може да бъде интегрирана към цялостната система за управление на сигурността в сградата.

 


Свързани статии (по етикет)