Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

СИНХРОН-С завърши втория етап на противопожарната инсталация в Оргахим

Проектиране и инсталиране на противопожарни системи в Оргахим Проектиране и инсталиране на противопожарни системи в Оргахим

(сп. Строители, бр.5, 2014 г.)

През м. май 2014 г. СИНХРОН-С завърши втория етап от изграждането на противопожарна инсталация в химическото предприятие Оргахим, гр. Русе. На този етап фирмата проектира, достави, монтира и пусна в експлоатация системи за пожароизвестяване и пожарогасене в производствени и административни помещения с обща площ от близо 10 000 кв.м.

Внедрените системи са в обновения завод за производство на смоли, който в началото на 2012 г. преустанови работа вследствие на пожар. Оргахим е предприятие, класифицирано като „сграда с висока опасност в производството". В процеса на производство се използват значително количество суровини и материали, които са лесно запалими или взривоопасни химически вещества. Изграждането на надеждна противопожарна защита на такъв тип обект е сериозно предизвикателство, с което фирма СИНХРОН-С се справи успешно. Предимствата на изградената инсталация са в три аспекта - изклчючително ранно откриване на евентуален пожар, бързо и ефективно гасене и висока надеждност на инсталацията. Като резултат постигнатите работни параметри са време за детекция на пожара в рамките на 10-30 секунди и време за потушаване на пожара до 2 минути. Допълнително предимство е системата за мониторинг и контрол, която позволява с помощта на персонален компютър да се следи състоянието на всички инсталации. Информацията се обработва от специализирани контролери и софтуер и се изпраща в реално време до четири контролни точки в предприятието.

СИНХРОН-С е с дългогодишна практика в областта на проектирането, изграждането, пускането в експлоатация и обслужването на системи за пожароизвестяване и пожарогасене. С реализирането на проекта ръководството на компанията се надява да допринесе за повишаване критериите към създаване на безопасни производствени условия с цел намаляване на риска от възникване на пожари и намаляване на загубите в индустриалните предприятия.

 


Свързани статии (по етикет)