Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Пожароизвестителна система, базирана на аспирационна димно-оптична детекция

Ефективни системи за пожарна защита - аспирационна пожароизвестителна инсталация Ефективни системи за пожарна защита - аспирационна пожароизвестителна инсталация

(сп. Машиностроене и Електротехника, бр. 12, 2013 г.) 

Фирма СИНХРОН-С, специализирана в изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарогасене, предлага иновативно решение за ранно откриване на пожар посредством пожароизвестителна система, чието действие се базира на аспирационна димно-оптична детекция.

Методът осигурява възможно най-ранното предупреждение за потенциален пожар и е приложим дори в силно вентилирана или замърсена среда, където останалите стандартни средства за димно-оптична детекция не са достатъчно надеждни. Типичните приложения на новата технология са складове, сървърни помещения, дейта центрове, помещения с двоен под и окачен таван, отворени пространства, трудно достъпни участъци като кабелни канали и въздуховоди, сгради с високи тавани, обекти с историческо значение, болници, производствени помещения.

Aspirating1 br12Аспирационната пожароизвестителна система се състои от тръбна мрежа с аспирационни устройства, които чрез непрекъснато всмукване през серия от отвори насочват въздуха от помещението към прецизен високочувствителен детектор. Много важни за правилната работа на системата са правилното монтиране на тръбната мрежа, както и разстоянието между отворите за въздушната проба. Действието при аспирационните детектори се базира на прецизен анализ на въздуха с помощта на два източника на светлина - във видимия и инфрачервения спектър и технология за разсейване на светлината. Те се отличават с изключително широк обхват на чувствителност, благодарение на което откриват дима и продуктите отделени при горенето дори когато те са в много ниска концентрация. Това позволява локализирането на пожара на много ранен етап и предотвратяване на разрастването му. Системата може да бъде много прецизно калибрирана в сравнение с останалите системи за детекция на дим, което позволява пожарът да бъде открит в специфични места, например двоен под, където със стандартни средства това е невъзможно поради големия въздушен поток в тези участъци.

Освен значително по-ранното откриване на пожара, предимства пред останалите методи за димно-оптична детекция са също така по-голямата устойчивост на прах и замърсяване, вибрации и повишена влажност на средата. Това означава, че системата може да бъде инсталирана както в чиста, така и в замърсена среда и чувствителността може да бъде настроена така, че вероятност от възникване на грешни алармени сигнали да не съществува. В резултат са налице максимална надеждност при детекция и устойчивост към фалшиви сработвания. Аспирационната пожароизвестителна система може да бъде инсталирана самостоятелно като надеждно средство за превенция от пожар на отделни съоръжения или да бъде интегрирана към цялостната противопожарна система в сградата. Площта, която може да бъде защитена с помощта само на един детектор достига 800 кв.м.

За реализирането на аспирационните пожароизвестителни системи, СИНХРОН-С разчита на дългогодишния си партньор и производител на оборудването, СИМЕНС България.

 


Свързани статии (по етикет)