Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Съвременни решения за защита от пожар посредством водна мъгла

Инсталации за пожарна безопасност с гасителен агент водна мъгла Инсталации за пожарна безопасност с гасителен агент водна мъгла

(сп. PROFESSIONAL, бр.10, 2012 г.) 

(сп. Машиностроене и Електротехника, бр.1, 2013 г.)

Синхрон-С, специализирана в проектиране и изграждане на противопожарни системи, предлага надеждни решения за защита от пожар, които са успешно приложими както в помещения с присъствие на хора, така и в промишлени обекти с наличие на сложно производствено оборудване. Решенията са базирани на иновативния метод за потушаване и контролиране на пожари посредством инсталации с водна мъгла.

Интелигентно използване на водата като гасителен агент

Основната характеристика на водата като гасителен агент, върху която се базира механизма на пожарогасене при традиционните спринклерни системи е охлаждащият ефект, който се получава в резултат на абсорбираната енергия от огъня. Водната мъгла използва същия метод, но благодарение на преобразуването на водата в пара, охлаждащият ефект е седем пъти по-голям, а консумацията
на вода може да бъде намалена с 90% спрямо обикновените спринклерни системи. Вместо изпускането на вода върху пожара, системите с водна мъгла въздействат чрез голямо количество пара. Те разпръскват водата във вид на водна мъгла, съдържаща капки с микроразмери и могат да произведат около 8 000 капки със същото количество вода, което типичните спринклерни системи биха използвали, за да произведат една единствена капка. Това многократно увеличава повърхностната площ на водата и е причина за големия охлаждащ ефект и бързото отнемане на кислорода от горивния процес. Това прави системите с водна мъгла едни от най-ефективните съществуващи противопожарни системи, базирани на гасителния агент вода.

Принцип на работа на системите с водна мъглa

Системите с водна мъгла атакуват пожара по три начина: охлаждане, отнемане на кислорода („задушаващ" ефект) и блокиране на топлопредаването към съседните запалими предмети. В режим на изчакване системата поддържа налягане от около 20 бара. Когато температурата надвиши предварително зададена стойност, чувствителният на топлина елемент в спринклерната глава се стопява. В този момент се активира автоматично помпена система, водата се придвижва от резервоар до колектор високо налягане, откъдето се разпределя до съответните секции посредством селекторни вентили. Pазпръскването на водата става през микродюзи под високо налягане (около 120 бара), благодарение на което се образува водна мъгла. Активират се само дюзите със стопени ампули, което означава, че системата се задейства само над зоната с повишена температура. Водната мъгла обгръща цялата рискова зона и тъй като е отличен охлаждащ агент настъпва бързо отнемане на топлинната енергия на горивния процес. Това понижава температурата в огнището на пожара и също така блокира топлопредаването, като по този начин топлината не уврежда предметите, намиращи се в близост до източника на пожар. Отделно от това топлината преобразува водната мъгла в пара, която заема 1700 пъти повече обем. Парата буквално „изсмуква" кислорода от помещението и „задушава" пожара. По нататъшно повторно запалване е невъзможно.

Ефективно решение за защита от пожари клас А, B и C

Уникалността на системите с водна мъгла е комбинирането на гасителния ефект при газовите и конвенционалните спринклерни системи. Те съчетават предимствата на двата типа системи и същевременно избягват недостатъците им. Затова системите с водна мъгла са успешно приложими както в обществени сгради с присъствие на хора, така и в производствени обекти. Те са напълно безвредени за хората и с много по-голяма безопаснот за сградата, имуществото и оборудването. Системите с водна мъгла често са предпочитани в зони, където трябва да се избегнат щети вследствие на водата като гасителен агент. Тъй като системите с водна мъгла използват много по-малко количество вода и в много по-ниска концентрация в сравнение с конвенционалните спринклерни системи, много малка е вероятността да причинят повреда в сложното електрическо и електронно оборудване. В промишлени условия значителната редукция на щетите от изпускане на гасителния агент е от голямо значение, тъй като те могат да бъдат по-опасни отколкото щетите причинени от пожара. Много важно е също така производството да бъде възстановено бързо. Дълъг период на прекъсване на работата означава голям риск от загуба на пазари, което често води до дългосрочен негативен икономически ефект, надхвърлящ загубите от самия пожар. Опитът показва, че само 4 от 10 предприятия успяват да стартират производството си отново след голям пожар. Системите с водна мъгла са особено ценни за архитектурни и исторически сгради, библиотеки или архиви, чието ценно и уникално имущество не е устойчиво на гасителни агени като вода или синтетични газове. Водната мъгла е толкова фина, че не причинява щети на имуществото. Тя е ефективно решение и за защита от пожар в тежки производствени условия с голям риск от възникване на пожар, каквито са леярските цехове. Въпреки, че парата охлажда помещението много по-бързо, вероятността да се получи термичен шок за разтопения метал е минимален, отколкото при изсипването „като из ведро" на студена вода, характерно за обикновените спринклери. При противопожарната защита на високи сгради, системите с водна мъгла също предлагат няколо предимства. Инсталациите са с малък размер, не изискват голямо пространство за разполагането им и могат да бъдат интегрирани в сложни и тесни конструкции. Също така отличните охлаждащи характеристики ги правят идеални за защита на стъклени фасади. Триизмерният охлаждащ ефект премахва риска от термичрн шок и счупване, което може да се получи при конвенционалните спринклерни системи. Други възможности, които могат да бъдат реализирани със системите с водна мъгла, които често са и единственото решение за противопожарна защита са пътни тунели, кабелни канали, шахти, роторни турбини, трансформаторни подстанции и др.

Освен изброените технологични предимства, много важно за успешната работа на системите е професионалното изпълнение и взаимодействието на всеки един етап от реализирането им. Задълбоченият анализ на проектните изисквания, правилната оценка на риска, качественото проектиране, монтиране и поддържане на системите, както и отговорното отношение към обучението на обслужващия персонал са критично важни за правилното действие на системите. Прилагайки този метод на работа, фирма Синхрон-С има успешно реализирани проекти с водна мъгла, сред които е рудодобивното предприятие Асарел Медет. Фирмата е първата в страната, сертифицирана за изграждане на системи с водна мъгла. Решенията на компанията отговарят на най-високите изисквания на стандартите, приети в тази област.

 


Свързани статии (по етикет)