Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

СИНХРОН-С завърши проект за пожарогасене в логистичен център на Гебрюдер Вайс, София

Инсталация за пожарна безопсаност в логистичен център Гебрюдер Вайс Инсталация за пожарна безопсаност в логистичен център Гебрюдер Вайс

В края на месец декември 2014 г. СИНХРОН-С пусна в експлоатация пожарогасителна система в логистичен център в с. Мусачево. Обектът е един от най-големите логистични центрове в Югоизточна Европа на австрийската транспортно-логистична компания Гебрюдер Вайс.

Проектът включва проектиране, доставка и монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация в логистичния център, състоящ се от административна част, халета за претоварване и складови помещения с обща площ над 8000 кв.м.

Специфичните характеристики на обекта като голям обем и височина на помещенията, наличие на отопляеми и неотопляеми зони налагат изграждане на противопожарна система с високи изисквания за безопасност. За постигане на максимални параметри за безопасност и подсигуряване на непрекъсната ефикасност и надеждност на системата са съблюдавани изискванията на множество нормативни документи и стандарти и е внедрено специфично технологично оборудване. Специалните спринклерни глави тип ESFR елиминират необходимостта от гасене в междустелажното пространство и осигуряват бързо задействие в случай на пожар.

Изграждането на инсталацията е извършено съгласно действащите технически норми от висококвалифицирани и опитни служители, притежаващи необходимите сертификати за монтаж и поддръжка на противопожарно оборудване.

Възложител на фирма СИНХРОН-С по настоящия проект е фирма ЮНГ Проект ООД, главен изпълнител на обекта. Постигнатата пълна синергия между качество на изпълнение, мащабност, специфика на обекта и изисквания на инвеститора е доказателство за отличните партньорски отношения с възложителя по време на изпълнението.

 


Свързани статии (по етикет)